Sociální poradenství pro migranty, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

Komu je služba určena

 • imigranti a azylanti

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3364695
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Moskevská 638,46001 Liberec
 • Telefon: +420 724 506 854
 • E-mail: liberec@cicops.cz
 • Web: www.cicops.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Zahradní 46,28002 Kolín
 • Adresa: Dukelská 1093,29301 Mladá Boleslav
 • Adresa: náměstí Svobody 1460,27201 Kladno
 • Adresa: Pernerova 10,18600 Praha

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cizinci s legálním pobytem na území ČR, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi:

 • cizinci s uděleným azylem a doplňkovou ochranou,
 • rodinní příslušníci občanů EU a občané EU,
 • cizinci s povolením k trvalému pobytu,
 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem,
 • imigranti s českým občanstvím.

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení.

Věková struktura cílové skupiny: Starší 18ti let. Záležitosti nezletilých cizinců nutno projednávat společně s jejich zákonným zástupcem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálního poradenství Centra pro integraci cizinců (CIC) je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení ve společnosti.  Sociální poradenství se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a imigrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace.

Cílem sociálního poradenství je, aby se z imigrantů stali soběstační, samostatní a rovnoprávní členové společnosti, kteří mají zabezpečeny základní životní potřeby a vytvořeny důstojné podmínky pro svůj život a uplatnění v ČR. Každému příchozímu se dostane informací a podpory dle jeho individuálních potřeb a možností CIC, zejména v následujících oblastech: povolení k pobytu a s tím související možnosti práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a péče, rodiny (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny aj.), až po získání občanství ČR. Možností je zprostředkování dalších služeb a návaznost na výuku češtiny pro cizince a dobrovolnický program CIC.

Smyslem služby je respektování a přijímání právního systému České republiky i EU ze strany imigrantů, a stejně tak ze strany české společnosti (nediskriminace). Vycházíme z myšlenky občanské integrace. Vážíme si jedinečnosti každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a respektujeme jeho vnímání své situace v České republice. Uplatňujeme rovný přístup ke všem lidem.

3. Nabízené činnosti

odborné sociální poradenství

základní sociální poradenství

4. Specifika služby

V rámci OSP je poskytováno sociální poradenství (zaměstnanecká práva a povinnosti, sociální zabezpečení, sloučení rodin, vzdělávání a začlenění do škol, zdravotní pojištění a péče, nostrifikace, bydlení až po získání občanství ČR) a pracovní poradenství, zaměřené na podporu výdělečné činnosti a udržení či zvýšení kvalifikace. To vše vztažené ke konkrétnímu pobytovému oprávnění. Bez bezplatného a dostupného sociálního poradenství se mohou migranti stát osobami ohroženými sociálním vyloučením. Je to zejména vzhledem k jazykové bariéře a neznalosti zákonů a institucí, jakož i velmi omezenou schopností hájit efektivně své zájmy v cizí zemi, čímž se mohou stát závislí na nelegálních a pololegálních strukturách.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Středa  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Pátek  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Pondělí  :  9:00-17:00  -  otevírací hodiny bez objednání 10-12, možnost objednat se na 9-10, dále 12-16
   Pondělí  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  9:00-17:00
   Středa  :  9:00-17:00
   Pátek  :  9:00-16:00
   Pondělí  :  9:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

IČ poskytovatele

26631997

Kontaktní údaje na poskytovatele