NZDM KINO, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Nové Město pod Smrkem

Komu je služba určena

 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)
 • osoby závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • 6-14 let
 • 15-18 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7356784
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Švermova 853,46365 Nové Město pod Smrkem
 • Telefon: +420 739 416 716
 • E-mail: ludvik.bara@seznam.cz
 • Web: www.majak-nmps.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou NZDM KINA jsou mladí lidé, kteří:

 1. trpí sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který většinová společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý. Může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou pronásledování projevy xenofobie nebo rasismu ze strany většinové společnosti.
 2. jsou bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která jim neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (např. závislosti, předčasnému zahájení sexuálního života, šikaně, kriminalitě, aj.).
 3. se pohybují v neformálních sociálních skupinách, kde jsou běžné společensky. nebezpečné jevy, např. nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, užívání omamných a psychotropních látek, gambling, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita.
 4. odmítají trávit svůj volný čas společensky akceptovatelným způsobem a ve standartních institucích, a to zejména z důvodu odmítání pravidelnosti a závazku či z důvodu finanční nebo dopravní nedostupnosti.
 5. mají životní problémy, které nejsou sami schopni bez odborné pomoci a podpory řešit.

 

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 9 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Věková kategorie: 9 až 26 let

Věková struktura:      Mladší děti 9–12 let
                                   Mládež 13–19 let
                                   Mladí dospělí 20–26 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

NZDM KINO je určeno dětem a mladým lidem ve věku 9–26 let v Novém Městě pod Smrkem a v regionu Frýdlantsko a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace, podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a dalších oblastech, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Vedeme je k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.

Obecné cíle služby

Poskytovat sociální služby a umožňovat aktivity ve prospěch uživatelů a vést je tím k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.

Vhodně informovat o službě tak, aby byla pravidelně navštěvovaná cílovou skupinou a získávala nové uživatele.

Nabízet volnočasové aktivity, které mladým lidem poskytují možnost trávení volného času v bezpečném prostředí a také napomáhají rozvíjení přirozených vztahů mezi pracovníky a uživateli služeb. Takový vztah je základem efektivní realizace dalších sociálních služeb.

Přizpůsobovat provoz, vybavení i interiér klubu potřebám jeho uživatelů (v souladu s principy poskytovaných služeb) a rozvíjet organizační a sociální dovednosti klientů umožněním účasti na provozu klubu v rámci zákonných možností.

Zajišťovat všem uživatelům během jejich pobytu v NZDM KINO fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

 

3. Nabízené činnosti

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Jednání se zájemcem o službu – informace o tom, kdo jsme, jak to tady funguje a co ti můžeme nabídnout.
Základní poradenství – pokud si s něčím nevíš rady, u nás máš možnost o problémech mluvit a hledat řešení.
Poskytnutí prostoru – klub je otevřený od úterý do pátku, můžeš přijít využít naše prostory a vybavení, strávit v klubu čas se svými kamarády; otevírací dobu klubu najdeš u vstupu.
Kontakt – když přijdeš na klub, můžeme spolu mluvit i o maličkostech, které řešíš a, nebo si spolu zahrát třeba fotbálek a více se poznat.
Sociální poradenství – pokud je něco, s čím si nevíš rady, rádi si s tebou o tom promluvíme a pomůžeme ti najít to nejlepší řešení.
Individuální plánování – když už víme, kde je problém, můžeme společně naplánovat cestu k jeho řešení.
Situační intervence – můžeme ti pomoci najít východisko ze situace, ve které jsi právě teď.
Krizová intervence – jsme tady pro tebe, vyslechneme tě a rádi ti pomůžeme najít řešení i ve chvílích, kdy máš pocit, že žádné řešení není a tvůj svět se obrátil vzhůru nohama.
Doučování – nezvládáš učivo ve škole? Rádi ti poradíme, jak se učit, kde najít informace či ti vysvětlíme to, čemu nerozumíš.
Informační servis – chybí ti informace a nevíš, kde je najít, rádi ti poradíme.
Doprovázení, jednání s institucí – nevíš si rady s jednáním třeba na úřadě nebo ve škole? Můžeme tam jít spolu.
Přeposlání – potřebuješ pomoc, kterou ti nemůžeme dát? Najdeme spolu organizaci, která to umí.
Účast na akci – čas od času pořádáme různé akce, můžeš se přidat.
Realizace vlastních aktivitchceš uspořádat turnaj ve fotbálku či šipkách? Nebo vystavit své obrázky či fotky a nemáš na pronájem tělocvičny či galerie? Nabízíme ti prostory, vybavení KINA a třeba i pomocnou ruku.
Práce se skupinou – sem tam máme pro vás připravený program na určité téma. Možná řešíš nějaký problém a bude příjemné zjistit, že nejsi sám, společně ve skupině tvých vrstevníků můžeme vymyslet řešení.

4. Specifika služby

PRINCIPY

Naše služby poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb, jsou postaveny na čtyřech základních principech.

Nízkoprahovost – součástí principu nízkoprahovosti je možnost využívat služeb dostupně, anonymně a zdarma.
Dobrovolnost a nezávislost – služby využívají uživatelé dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí, respektuje se vlastní volba uživatelů ohledně řešení jejich situace.
Rovnost – služby jsou poskytovány všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Služba vychází ze základních křesťanských hodnot – pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, jejichž vnější vzhled, chování či způsob života vzbuzují odmítání, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se snažíme naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli se vstřícností a pochopením.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  14:00-18:00
   Úterý  :  13:00-17:00
   Středa  :  13:00-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-17:00
   Pátek  :  13:00-17:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  14:00-18:00
   Úterý  :  12:00-16:00
   Středa  :  13:00-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-17:00
   Pátek  :  13:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí.

Název poskytovatele

Maják NMPS, z.ú.

IČ poskytovatele

08848254

Kontaktní údaje na poskytovatele