NZDM Zapes, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)

Věkové skupiny

 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 15-18 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8935632
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Konopná 776,46014 Liberec
 • Telefon: 721376722
 • E-mail: zapes@majak-plus.cz
 • Web: www.majak-plus.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Mladí lidé ve věku 10-26 let pohybující se v Liberci, kteří jsou ohroženi nebo žijí společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, v sociálním vyloučení a sami nezvládají řešení své neuspokojivé osobní a sociální situace.


Cílovou skupinou NZDM Zapes jsou mladí lidé:

 • na které rodiče nemají čas, nudí se, bezcílně tráví svůj volný čas a jsou tak ohroženy rizikovými jevy (např. kriminalita, drogy, nástrahy internetu), mohou pocházet z nepodnětného prostředí nebo patřit do rodiny žijící na okraji společnosti, a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením,
 • s delikventním chováním, často v péči kurátorů, případně prvopachatelé pod dohledem probační a mediační služby, kteří mají uložena výchovná nebo trestní opatření,
 • kteří se setkávají se složitou životní situací, nebo se svým chováním již dostávají do konfliktu s normami společnosti a pak je důležité, aby se měli na koho obrátit (nemoc, chudoba apod.),
 • bez pevného rodinného zázemí nebo s nepříznivou rodinnou situací, která mladému člověku neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.),
 • trpící sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který okolní společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý. Může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou zatíženi projevy xenofobie nebo rasismu ze strany většinové společnosti,
 • které se pohybují v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy, jako je nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita,
 • kteří odmítají nebo nemohou trávit svůj volný čas společensky akceptovatelným způsobem, např. ve standardních institucích jako DDM, a to zejména z důvodu odmítání pravidelnosti a tvoření závazku, nebo finanční nedostupnosti.


Negativní vymezení cílové skupiny
V rámci naší cílové skupiny nepracujeme s osobami, jejichž potřeby a nepříznivá sociální situace vyžaduje jiné služby, než které můžeme kvalifikovaně nabídnout. V našem případě jde především o:

 • pravidelné uživatelé návykových látek, kterým jejich závislost znemožňuje standardně využívat služeb NZDM
 • osoby s duševním onemocněním v akutní fázi,
 • osoby se zdravotním postižením, pro které je prostorové uspořádání klubu bariérou k poskytování jimi vybraných služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM Zapes je pomoc mladým lidem v Liberci a okolí ve věku 10-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Zapes nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a realizovat svoje nápady.


Obecné cíle služby

 • Poskytovat sociální služby a umožňovat aktivity ve prospěch uživatelů a vést je tím k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.
 • Vhodně informovat o službě tak, aby byla pravidelně navštěvovaná cílovou skupinou a získávala nové uživatele.
 • Nabízet volnočasové aktivity, které mladým lidem poskytují možnost trávení volného času v bezpečném prostředí a také napomáhají rozvíjení přirozených vztahů mezi pracovníky a uživateli služeb. Takový vztah je základem efektivní realizace dalších sociálních služeb.
 • Přizpůsobovat provoz, vybavení i interiér klubu potřebám jeho uživatelů (v souladu s principy poskytovaných služeb) a rozvíjet organizační a sociální dovednosti klientů umožněním účasti na provozu klubu v rámci zákonných možností.
 • Zajišťovat všem uživatelům během jejich pobytu v NZDM Zapes fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

3. Nabízené činnosti

Rozsah poskytovaných služeb

 • Jednání se zájemcem o službu – informace o tom, kdo jsme, jak to tady funguje a co ti můžeme nabídnout.
 • Základní poradenství – pokud si s něčím nevíš rady, u nás máš možnost o problémech mluvit a hledat řešení. Poskytnutí prostoru – klub je otevřený od pondělí do pátku, můžeš přijít využít naše prostory a vybavení, strávit v klubu čas se svými kamarády. Otevírací dobu klubu najdeš také u vstupu.
 • Kontakt – když přijdeš do klubu, můžeme spolu mluvit i o maličkostech, které řešíš a nebo si spolu zahrát třeba fotbálek a více se poznat.
 • Sociální poradenství – pokud je něco, s čím si nevíš rady, rádi si s tebou o tom promluvíme a pomůžeme ti najít to nejlepší řešení.
 • Individuální plánování – když už víme, kde je problém, můžeme společně naplánovat cestu a společně jít krok za krokem k jeho vyřešení.
 • Situační intervence – můžeme ti pomoci najít východisko ze situace, ve které jsi právě teď.
 • Krizová intervence – jsme tady pro tebe, vyslechneme tě a rádi ti pomůžeme najít řešení i ve chvílích, kdy máš pocit, že žádné řešení není a tvůj svět se obrátil vzhůru nohama.
 • Aktivizační činnost – chceš se někde zapojit, naučit se pracovat v bezpečným prostředí? Nebo se prostě naučit něco nového? U nás máš možnost.
 • Informační servis – chybí ti informace a nevíš, kde je najít, rádi ti poradíme.
 • Doprovázení, jednání s institucí – nevíš si rady s jednáním třeba na úřadě nebo ve škole? Můžeme tam jít spolu.
 • Přeposlání – potřebuješ pomoc, kterou ti nemůžeme dát? Najdeme organizaci, která to umí.
 • Účast na akci – čas od času pořádáme páteční nebo pobytové akce. Můžeš se přidat.
 • Realizace vlastních aktivit – Chceš uspořádat turnaj ve fotbálku nebo výstavu svých fotek a nemáš na pronájem tělocvičny či galerie? Nabízíme ti prostory, vybavení Zapesu a třeba i pomocnou ruku.
 • Práce se skupinou – Sem tam máme pro vás připravený v klubu program na téma nebo zajímavého hosta. Možná řešíš nějaký problém a bude příjemné zjistit, že nejsi sám, společně ve skupině tvých vrstevníků můžeme vymyslet řešení (Kampaň proti kouření atd.).

4. Specifika služby

Specifiké principy poskytovaných služeb

1. Nízkoprahovost

 • BEZ PŘIHLÁŠKY = podmínkou užívání NZDM Zapes není žádná forma členství nebo registrace
 • DOBROVOLNĚ = uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do nabízených aktivit
 • ZDARMA = základní služby jsou poskytovány bezplatně
 • KDYKOLI V OTVÍRAČCE = uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni
 • PRO VŠECHNY STEJNĚ = služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení

2. Anonymita

 • zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, vystupují pod přezdívkou
 • anonymita nemá vliv na poskytování sociálních služeb personálem klubu

3. Pro tebe

 • individuální přístup
 • zájem o člověka
 • podpora bez předsudků

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:00-16:00
   Úterý  :  13:00-17:30
   Středa  :  13:00-18:00
   Čtvrtek  :  13:00-17:30
   Pátek  :  13:00-16:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  13:00-16:00  -  terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeb CS
   Úterý  :  13:00-17:30  -  terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeb CS
   Středa  :  13:00-18:00  -  terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeb CS
   Čtvrtek  :  13:00-17:30  -  terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeb CS
   Pátek  :  13:00-16:00  -  terénní forma se poskytuje nepravidelně dle potřeb CS
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Maják Plus, z.ú.

IČ poskytovatele

07934335

Kontaktní údaje na poskytovatele