Reva o. p. s., §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí (F00-F09, G30)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 40-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2049573
 • Druh služby: §39 - Osobní asistence
 • Adresa: Na Perštýně 352,46001 Liberec
 • Telefon: 733752725
 • E-mail: info @reva-lbc.org
 • Web: www.reva-lbc.org

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytujeme seniorům a osobám 55+, kteří trpí Alzheimerovou nemocí či jinými synfromy demence, a to v jejich domácím prostředí. O službu mohou žádat osoby, jejjchž fyzické nebo duševní zdraví se zhoršilo natolik, že bez pomoci asistenční služby by nemohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Péči vykonáváme pro osoby z Liberce a blízkého okolí. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním organizace je poskytovat sociální službu klientům, kteří nemohou žít doma bez pomoci druhé osoby. Respektovat neomezenou důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo životní situace.Cílem je umožnit klientům žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, oddálit nebo zcela odvrátit přestěhování do pobytového sociálního zařízení.

Dlouhodobým cílem je, aby se co největšímu počtu seniorů dostalo potřebné podpory a pomoci a tak mohli setrvat doma mezi blízkými až do konce života.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitoastí.

Zprostředkování dalších služeb do domácího prostředí např. kadeřníka, pedikúru, manikúru, fyzioterapeuta, psychologa atd.

4. Specifika služby

Organizace se zaměřuje na péči o osoby se ztrátou orientace. Této náročné péči směřuje i vzdělávání asistentek, které pomáhá k lepšímu zvládání specifické péče o osoby s Alzheimerovou nemocí či jinými syndromy demence. S velkým počtem klientů pracujeme podle Psychobiografického modelu péče podle profesora Bohma.

Naším posláním a cílem je pomoci lidem, aby mohli zůstat doma až do konce života, proto naše péče je v mnohahodinovém denním rozsahu, minimálně 2 hodinny denně.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Neděle  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Pondělí  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Úterý  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Středa  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Čtvrtek  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Pátek  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
   Sobota  :  7:00-20:00  -  Jedná se o dobu, kdy je služba poskytována po předchozí dohodě s klientem, na základě Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník naleznete na www.reva-lbc.org

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Reva o. p. s.

IČ poskytovatele

25447726

Kontaktní údaje na poskytovatele