Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9725207
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Emilie Floriánové 1736,46601 Jablonec nad Nisou
 • Telefon: 483356218
 • E-mail: jablonec@czplk.cz
 • Web: www.czplk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

1) Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám starším 16 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.
2) Sociální služba je poskytována podle standardů kvality, v souladu s interními pravidly, včetně pracovních postupů, a specifikována na základě individuálních potřeb klientů a je v souladu s právy a zájmy klientů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem, považujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout vlastními silami? Nabízíme Vám podporu našich specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kde Vám naši odborní pracovníci pomohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situace. Službu poskytujeme s více než 20tiletou tradicí.

Cílem poskytované služby je uživatel:

který během poskytování odborného sociálního poradenství mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a přání,

který se ve své situaci orientuje a ví, jaké kroky musí učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit,

který se sám, podle svých možností, aktivně využívá svých schopností k zvládnutí své sociální situace,

který získal nové informace nebo dovednosti, které povedou k zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí dalších náročných situací, které život přináší.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se poskytují v rozsahu uvedeném v Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Činnosti Služby organizace poskytuje dle Pracovních postupů. Celé znění pracovních postupů si uživatel může vyžádat o soc. pracovníka organizace. Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování odborného sociálního poradenství podle § 37 Zákona o sociálních službách:
zprostředkování navazujících služeb, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4. Specifika služby

- Sociální služba je určena osobám starším 15 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, jež nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímuž řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, nebo odbornou radu v oblasti příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení a odstraňování bariér, vzdělávání a pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

- Sociální služba je poskytována ambulantní nebo terénní formou.

- Sociální služba řeší potřeby uživatelů ve všech oblastech zdravotního postižení.

- Sociální služba má dlouholetou tradici a má vybudované odpovídající zázemí pro svoji činnost.

- Často se jedná o místo "prvního kontaktu" pro osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění nebo věku.

- Nezanedbatelnou skupinou osob, kterým je poskytováno sociální poradenství jsou rodinní příslušníci osob zdravotně znevýhodněných, osoby blízké a pečující, kterým často připadne úloha pečovatele, někdy i opatrovníka a kteří se často těžko vyrovnávají s tak psychicky i fyzicky náročnou rolí a hledají pomoc v nepříznivé situaci.

- Na sociální službu navazují další fakultativní činnosti (právní poradna, poradna se zaměřením na osoby neslyšící a nedoslýchavé, půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, distribuce Euroklíče apod.).

- Velká část uživatelů sociální službu kontaktuje na přímé doporučení osob, které již v minulosti sociální službu využili nebo na doporučení odborných pracovníků – lékařů, sociálních pracovníků v nemocnicích, samospráv apod.

- Poskytování sociální služby zajišťuje zkušený tým pracovníků s mnoholetými zkušenostmi s poskytováním služby.

- Poskytovatel pravidelně provádí vnitřní kontrolu kvality sociální služby a pravidelně vyhodnocuje průběh poskytování sociální služby. Sociální služba splňuje všechny kritéria kvalitní sociální služby.

- Pracovníci sociální služby se pravidelně aktivně účastní pracovních schůzek komunitních plánování, které v regionu probíhají

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  8:00-17:00
   Úterý  :  8:00-15:00
   Středa  :  8:00-17:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  8:00-17:00
   Úterý  :  8:00-15:00
   Středa  :  8:00-17:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

IČ poskytovatele

26593980

Kontaktní údaje na poskytovatele