Sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Liberec, Tanvald, Turnov

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8791447
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Oblačná 450,46005 Liberec
 • Telefon: 725952088
 • E-mail: korych@sdruzenidrak.org
 • Web: www.sdruzenidrak.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Oblačná 450,46005 Liberec
 • Adresa: Horní náměstí 71,46334 Hrádek nad Nisou
 • Adresa: Antonína Dvořáka 2243,51101 Turnov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi (zejména rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cílem odborného sociálního poradenství je napomáhat lidem žijícím v Libereckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení či vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést obdobný život jako lidé v běžné společnosti.

 1. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 2. Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky.
 3. Poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.
 4. Eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob.

3. Nabízené činnosti

 1. Občanský přístup – důraz klademe na vytvoření přirozené podpory z rodiny, pracovního prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více)
 2. Individuální přístup – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho osobních cílů.
 3. Aktivizační přístup – od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný za dosahování a naplňování svých osobních cílů; s uživatelem pracujeme tak, aby se jeho potřeba podpory postupně snižovala.
 4. Pozitivní přístup – pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu, atd.

4. Specifika služby

Službu je možné poskytnout v ambulanci nebo v přirozeném prostředí uživatele.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  14:00-16:00  -  Po předchozí dohodě.
   Úterý  :  8:00-16:00  -  Po předchozí dohodě.
   Pátek  :  14:00-16:00  -  Po předchozí dohodě.
   Středa  :  8:00-16:00  -  Po předchozí dohodě.
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  Po předchozí dohodě.
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-16:00  -  Liberec
   Středa  :  8:00-16:00  -  Liberec
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  Liberec
   Čtvrtek  :  9:00-12:00  -  Tanvald, Turnov, Hrádek nad Nisou - pouze po předchozí dohodě 14:00 - 16:00 - Liberec
   Pátek  :  14:00-16:00  -  Liberec
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Veškeré základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

Fakultativní činnost

ANO

Součástí organizace je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pobočka v Liberci je plně bezbariérová, na ostatních pobočkách je bezbariérovost umožněna po předchozí telefonické dohodě (objednání).

Název poskytovatele

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

IČ poskytovatele

26636328

Kontaktní údaje na poskytovatele